RENTAL point - Wynajem osuszaczy, osuszanie budynków
RENTAL point - Wynajem osuszaczy, osuszanie budynków
RENTAL point - Wynajem osuszaczy, osuszanie budynków

Metody osuszania osuszaczami

Wpis w kategorii Osuszanie budynków

wilgoc_technologiczna_mini Osuszanie pomieszczeń jest procesem polegającym na znaczącym zmniejszeniu ilości pary wodnej, która zawarta jest w powietrzu poprzez zastosowanie specjalistycznych urządzeń.

Istnieją następujące sposoby na sunięcie wilgoci z powietrza:
  • Metoda kondensacyjna – obniżenie temperatury powietrza poniżej punktu rosy, co powoduje wykraplanie się wody. Zjawisko to można zaobserwować po wyjęciu zimnego napoju z lodówki. Wtedy opakowanie zaczyna pokrywać się rosą. Dzieje się tak dlatego, ponieważ temperatura powietrza będącego w bezpośredniej bliskości opakowania zaczyna spadać poniżej temperatury punktu rosy. Metoda ta stosowana jest w naszych osuszaczach kondensacyjnych.
  • Metoda sorpcyjna – pochłanianie lub wiązanie pary wodnej przez substancje higroskopijne. Jest ona powszechnie stosowana w postaci woreczków wypełnionych sorbentami w postaci kryształków lub kulek umieszczanych np. w obudowach komputerów, w opakowaniach produktów wrażliwych na wilgoć.

W praktyce stosuje się następujące metody osuszania powietrza:

  • Ogrzewanie i wentylacja – najczęściej stosowana metoda osuszania pomieszczeń, jednak jest ona mało skuteczna i nieekonomiczna.
  • Osuszanie kondensacyjne – polega na wykropleniu pary wodnej z powietrza, jest to metoda bardziej skuteczna i ekonomiczna od ogrzewania połączonego z wentylacją.
  • Osuszanie sorpcyjne (adsorpcyjne i absorpcyjne) – polega na usunięciu wody z powietrza poprzez pochłanianie wilgoci i odprowadzanie na zewnątrz budynku.

W zależności od sposobu pracy rozróżnia się osuszanie:

  • W obiegu zamkniętym gdy nie zachodzi wymiana osuszanego powietrza z powietrzem zewnętrznym, np. osuszanie pomieszczeń osuszaczem kondensacyjnym.
  • w obiegu otwartym gdy zachodzi częściowa lub całościowa wymiana objętości osuszanego powietrza z powietrzem zewnętrznym, stosowane głównie w systemach klimatyzacyjnych.

Ważne terminy:
Punkt rosy – jest to temperatura, przy której z powietrza o oznaczonej temperaturze wyjściowej i określonej wilgotności, następuje wytrącanie się kropel wody. W momencie gdy powietrze jest w 100% nasycone nie jest w stanie pochłaniać więcej wilgoci, a dalsze obniżenie temperatury spowoduje wykraplanie się wody na powierzchniach o temperaturze zbliżonej do tej, w jakiej następuje nasycenie 100%.
Kondensacja pary wodnej – jest to przejście pary wodnej zawartej w powietrzu ze stanu gazowego w ciekły (wykraplanie, skraplanie) lub stały (szronienie, resublimacja).
Substancja higroskopijna – może to być roztwór wodny chlorku wapnia i chlorku magnezu, roztwór chlorku litu, żel krzemionkowy (silikażel), chlorek potasowy, aktywowane aluminium, chlorek wapnia, sole chlorku litu i bromku litu.

Cennik wypożyczalni osuszaczy

Brak stałego cennika wynajmów i usług osuszania budynków zapewnia elastyczność i umożliwia dostosowanie się do możliwości finansowych naszych klientów.

Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów współpracy.

Facebook

Sprzedaż – osuszacze kondensacyjne

Poza wynajmem osuszaczy oferujemy również sprzedaż profesjonalnych urządzeń do osuszania budynków. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży osuszaczy kondensacyjnych Oasis oraz Atika. Porównanie urządzeń osuszających:
Osuszacz OASIS D165Osuszacz OASIS D270hdOsuszacz Atika ALE500Osuszacz Atika ALE600Osuszacz Atika ALE800Osuszacz OASIS D600
Osuszacz
OASIS D165
Osuszacz
OASIS D270HD
Osuszacz
ATIKA ALE 500
Osuszacz
ATIKA ALE 600
Osuszacz
ATIKA ALE 800
Osuszacz
OASIS D600
Wydajność
do 35l/dobę
Wydajność
do 40l/dobę
Wydajność
do 50l/dobę
Wydajność
do 60l/dobę
Wydajność
do 80l/dobę
Wydajność
do 80l/dobę
Cena
1 845,00 zł
Cena
2 644,50 zł
Cena
2 829,00 zł
Cena
3 690,00 zł
Cena
4 305,00 zł
Cena
5 535,00 zł
Wynajem osuszaczy
Wynajem osuszaczy
Wynajem osuszaczy
Wynajem osuszaczy
Wynajem osuszaczy
Wynajem osuszaczy